Groene energie projecten

projecten

In 2020 start PRJCT green met twee zonneparken die een voorbeeld zijn voor samengaan van natuurontwikkeling en opwekking van zonne energie. Kortom nieuwe ruimte voor unieke combinaties van planten, insecten en vogels en zonne installaties.
 
 

Continue opbouw van natuur

Een deel van de opbrengsten wordt elk jaar weer geïnvesteerd in natuurlijke biotopen in en vlakbij het zonnepark. Dat is mede mogelijk omdat PRJCT green zonneparken aanmerkelijk beter presteren.
 
 
 

Waarde vermeerdering gebouw

De natuurlijke zonneparken van PRJCT green verbeteren de milieu-prestaties van gebouwen.
Van energiebesparing door natuurlijke koeling en isolatie, opslag van CO₂ tot en met opwekking van echt duurzame energie. Zonneparken van PRJCT green verhogen dan ook de (gebruiks)waarde van de gebouwen.